Course Content
Зэрэг гэж юу вэ?
Нэг тоог олон удаа нэмэхийг үржих гэж нэрлэдэг. Харин нэг тоог олон удаа үржүүлэхийг зэрэг гэж нэрлэнэ.
0/6
Квадрат тэгшитгэл
Квадрат тэгшитгэл
0/1
Зэрэгт илэрхийлэл
Зэрэгт илэрхийлэл
0/2
Иррационал тоо, илэрхийлэл
Иррационал тоо, илэрхийлэл
0/2
Математикийн тест – 1
Математикийн тест - 1
0/41
Математик – Монгол Тэмүүлэл
0% Complete
mnMongolian